Stručni studij Računovodstvo

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)

Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 50 redovitih, 15 izvanrednih

Ukupno kolegija: 32 obvezna kolegija, 4 izborna kolegija, 4 stručne prakse

Veleučilište u brojkama

 • Zaposlenost diplomanata godinu dana po završetku studija 75% 75%
 • Prolaznost na ispitima 79% 79%

Broj ugovora o stručnoj praksi

Zadovoljstvo studenata programima

Zadovoljstvo stručnom praksom

Opći ciljevi

 • zapošljavanje i samozapošljavanje u računovodstvenom sektoru,
 • profesionalno napredovanje u grani računovodstva ili granama s kojima računovodstvo korespondira,
 • uspješan nastavak studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Stručni ciljevi

 • usvajanje zakonskih promjena i primjenu stečenih znanja i vještina za obavljanje stručnih računovodstvenih poslova,
 • uporabu računovodstvenih metoda, načela, politika u sklopu računalnih aplikacija, a u postupcima analize i sinteze poslovanja poslovnog subjekta,
 • postavljanje operativnih dijelova pojedinih modula računovodstvenih informacijskih sustava te interpretaciju outputa,
 • nadzor temeljnih računovodstvenih aktivnosti unutar organizacijske strukture

Poslovi za koje će student biti osposobljen

 • poznavanje računovodstvenog procesa, prepoznavanje računovodstvenih promjena i samostalna evidencija poslovnih događaja u poslovnim knjigama poduzetnika i proračunskih korisnika,
 • razumijevanje i primjena računovodstvene i porezne regulative u poslovanju,
 • pismeno izražavanje pri sastavljanju eksterne i interne računovodstvene i porezne dokumentacije,
 • usmeno prezentiranje kvantitativnih informacija računovodstvenog informacijskog sustava,
 • primjena usvojenih stručnih znanja u sastavljanju financijskih izvještaja poduzetnika i proračunskih korisnika,
 • analiziranje financijskih izvještaja poduzetnika i samostalno tumačenje revizijskih izvještaja,
 • poznavanje metoda financijskog odlučivanja i metodologije izrade investicijskih projekata,
 • praktične primjene logičkog zaključivanja, matematičkih i statističkih metoda u izračunu računovodstveno financijskih i drugih parametara bitnih za poslovanje poslovnih subjekata.
 • rad u timu poštujući poslovnu etiku.

Pogledajte naše prostore

Novi studentski dom dr. Franjo Tuđman na površini od 2.900 m2 u svom sastavu ima:

 • 110 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa kupaonicama (od čega 62 kreveta za studente u nepovoljnom položaju);
 • 2 kreveta za studente sa invaliditetom,
 • polivalentnu sportsku dvoranu,
 • medijateku,
 • opremljenu zajedničku učionicu,
 • spremište za bicikle,
 • čajnu kuhinju s blagovaonicom,
 • samoposlužnu praonicu, te
 • opremljenu kuhinju s menzom za osamdeset osoba.

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa  na preddiplomski stručni studij Računovodstvo imaju osobe za završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem.

Upis na preddiplomski stručni studij Računovodstvo obavlja se putem natječaja koje objavljuje Veleučilište sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu i Pravilniku o pravilima studiranja.

Prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studij odvijaju se kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta NISpVUili podnošenjem prijave Studentskoj službi Veleučilišta, sukladno natječaju.

Razredbeni (klasifikacijski postupak) se provodi putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta  vrednovanjem uspjeha u svim razredima srednje škole te vrednovanjem predmeta koji je pristupnik položio na ispitima državne mature i to kako slijedi:

 • Uspjeh u srednjoj školi 40% 40%
 • Obvezni dio državne mature – Hrvatski jezik razina B 20% 20%
 • Obvezni dio državne mature – Matematika razina B 20% 20%
 • Obvezni dio državne mature – Strani jezik razina B 20% 20%

te na temelju kriterija vrednovanja ukupnog uspjeha pristupnika u srednjoj školi, vrednovanja općeg uspjeha svakog razreda srednje škole te vrednovanja završnoga ispita (mature).

Ishodi učenja na razini studija

Opći ishodi učenja

O1: Prepoznati nove poslovne prilike sintezom makroekonomskih, mikroekonomskih pokazatelja i financijskih podataka subjekta.

O2: Interpretirati utjecaj globalnih procesa na ekonomiju regije.

O3: Razumjeti utjecaj novih tehnoloških dostignuća na pojedinu poslovnu djelatnost.

O4: Komunicirati u timu poštujući etička pravila i socijalno odgovorno ponašanje.

Stručni ishodi učenja

S1. Generirati financijske informacije poštujući međunarodnu zakonsku regulativu.

S2. Primjenjivati suvremene informacijske, matematičke i statističke metode.

S3. Demonstrirati važnost računovodstvene struke u globalnom poslovnom okruženju, uvažavajući jezične, kulturne i socijalne različitosti.

S4. Koristiti komunikacijska i marketinška znanja i vještine.

S5. Agregirati kontinuirane promjene zakonske regulative s područja računovodstva, oporezivanja, trgovačkog prava i ostalih zakona relevantnih za tuzemno i inozemno poslovanje poslovnih subjekata.

S6. Implementirati računovodstvena znanja i vještine unutar malih, srednjih i velikih poduzeća uslužnih, trgovačkih i proizvodnih djelatnosti te korisnika državnog proračuna.

S7. Evaluirati kvantitativne podatke kako bi  stvorili temelje za podršku operativnom i strateškom odlučivanju.

S8. Identificirati financijske i porezne poteškoće i prilike.

S9. Organizirati računovodstvenu evidenciju proizvodnje, uslužne i trgovačke aktivnosti te aktivnosti proračunskih korisnika.

S10. Računovodstveno valorizirati poslovne događaje, odnosno njihov utjecaj na financijski položaj subjekata realnog sektora i proračunskih korisnika.

Studij Računovodstvo usporediv je sa studijima u Europskom prostoru visokog obrazovanja

 • Instituto Politecnico de Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal
 • Fachhochschule Dortmund, University of Applied Sciences and Arts, Dortmund, Germany.
 • Sør-Trøndelag University, Trondheim, Norway
 • The University of Oulu, Oulu,, Finland
 • Institute of Technology Blanchardstown, Blanchardstown, Dublin
 • Bachelor program Finance and Accounting – Varšavsko sveučilište Kozminski
 • Bachelor of Business Administration (Accounting) Sheridan College, Ontario, SAD
 • Bachelor of Science in Accounting, Newbury College, SAD

 

Želiš studirati računovodstvo u Požegi?

Prijavi se i prvi saznaj sve novosti vezane uz studij. Budi informiran i osiguraj si najbolju startnu poziciju prilikom prijave na studij.

Uspješno ste se prijavili