Popis kolegija

Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Ukupno kolegija: 32 obvezna kolegija, 4 izborna kolegija, 4 stručne prakse

1. godina studija

1. semestar

Obavezni kolegij

 • Osnove mikroekonomije
 • Osnove marketinga I
 • Informatika
 • Gospodarska matematika
 • Uvod u gospodarsku statistiku I
 • Engleski jezik I / Njemački jezik I
 • Tjelesna i zdravstvena kultura I

2. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Osnove makroekonomije

 • Osnove marketinga II

 • Poduzetništvo i inovacijski projekti

 • Sociologija

 • Financijska matematika

 • Uvod u gospodarsku statistiku II

 • Engleski jezik II / Njemački jezik II

 • Tjelesna i zdravstvena kultura II

 • Seminar

   

2. godina studija

3. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Osnove gospodarstva Hrvatske I
 • Računovodstvo za poduzetnike I
 • Ekonomika poduzetništva I
 • Financije za poduzetnike
 • Organizacija i upravljanje
 • Engleski jezik III / Njemački jezik III
 • Stručna praksa I
 • Seminar

4. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Osnove gospodarstva Hrvatske II

 • Oporezivanje poduzeća

 • Računovodstvo za poduzetnike II

 • Financijsko upravljanje projektima

 • Ekonomika poduzetništva II

 • Stručna praksa II

 • Seminar

3. godina studija

5. Semestar

Obavezni kolegiji

 • Financijsko računovodstvo

 • Proračunsko računovodstvo

 • Revizija

 • Trgovačko pravo

 • Seminar

 • Stručna praksa III

Izborni kolegiji

 • Europske integracije
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Obiteljsko poduzetništvo
 • Društveno odgovorno poslovanje

6. Semestar

Obavezni kolegiji

 

 • Računovodstvo troškova

 • Financijska analiza za mala i srednja poduzeća

 • Izrada završnog rada

 • Stručna praksa IV

Stručna praksa I-IV

Veleučilište u Požegi, prema usvojenom studijskom programu i izvedbenom planu izvodi i stručnu praksu za studente III. -VI. semestra. Izvedba stručne prakse od iznimne je važnosti za cjelovito i kvalitetno izvođenje stručnih studija kakve ustrojava i izvodi Veleučilište u Požegi. Naime, temeljni je cilj izvedbe stručnih studija upravo u pružanju studentima primjerene razine znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stoga je i intencija Veleučilišta u Požegi da svoje studente za vrijeme studiranja što je više moguće uključi u aktualne poslovne i radne procese institucija partnera kako bi njihovo stručno osposobljavanje bilo što cjelovitije, te tako i učinkovitije. Stručna se praksa izvodi kroz dva osnovna oblika:

 • stručna praksa u vlastitom izvođenju veleučilišta (upravljanje projektnim ciklusima, sustav javne nabave u Hrvatskoj i slično),
 • stručna praksa s vanjskim subjektima (stručni posjeti subjektima javnog i privatnog sektora, angažiranje vanjskih suradnika – stručnjaka za pojedine djelatnosti, teme i područja koja se svojim sadržajem nalaze u okviru studijskog programa stručnog studija).

Stručna se praksa izvodi u suradnji s vanjskim subjektima-partnerima (javni i privatni sektor), a to su do sada bile Županija Požeško-slavonska, Grad Požega, Regionalna razvojna agencija, Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Porezna uprava, Fina, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Županijska bolnica Požega, Županijski sud u Požegi, Općinski sud u Požegi, Kaznionica u Požegi, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gimnazija Požega, Color trgovina d.o.o., Zvečevo d.d.,  Spin Valis d.d., Hrvatske šume, HEP ODS d.o.o., Alles d.o.o. i mnogi drugi vanjski subjekti i partneri.

Želiš studirati računovodstvo u Požegi?

Prijavi se i prvi saznaj sve novosti vezane uz studij. Budi informiran i osiguraj si najbolju startnu poziciju prilikom prijave na studij.

Uspješno ste se prijavili

Share This